Riihimäen kaupungin tiedote

Riihimäellä robotiikasta osa varhaiskasvatusta

Riihimäellä opiskellaan syksystä 2019 alkaen robotiikkaa kaikilla kouluasteilla varhaiskasvatuksesta lukion loppuun saakka. Riihimäen sivistyslautakunta hyväksyi keskiviikon kokouksessaan varhaiskasvatussuunnitelman.

”Riihimäkeläiset lapset ja nuoret ovat etuoikeutetussa asemassa, kun kaupunki tarjoaa ainoana kuntana Suomessa kaikille lapsilleen mahdollisuuden oppia varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikkaopetusta päiväkodista lukion loppuun saakka. Systemaattisella robotiikkaopetuksella luodaan vankkaa pohjaa Riihimäen robotiikkakampukselle ja pyrkimykselle kehittyä Suomen robotiikan pääkaupungiksi”, Riihimäen sivistysjohtaja Esa Santakallio sanoo.

Varhaiskasvatussuunnitelma astuu voimaan elokuussa 2019. Sen päivittämiseen osallistui varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan lisäksi sosiaali- ja terveystoimen, yksityisen varhaiskasvatuksen ja Riihimäen seurakunnan edustajia.Asiantuntijoiden lisäksi myös riihimäkeläisperheet osallistuivat päivitystyöhön. Varhaiskasvatuksen yksiköt järjestivät keväällä tilaisuuksia, joissa esiteltiin toiminnan kautta varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa linjattuja asioita. Lisäksi kaupungin verkkosivuilla oli huhtikuussa kysely, jossa kaupunkilaisilla oli mahdollisuus ottaa kantaa varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä tehtyihin väittämiin.

Varhaiskasvatuksen lisäksi Riihimäen kaupunki päivitti myös esiopetuksen opetussuunnitelman.

”Robotiikka varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa perustuu opetussuunnitelmien oppimisalueiden tavoitteisiin ja sisältöihin.  Robotiikkaan ja ohjelmointiin tutustutaan ikäkauteen sopivien erilaisten leikkien, pelien ja tutkimustehtävien kautta. Rohkaisemme lapsia kyselemään, tutkimaan, päättelemään, keskustelemaan, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan yhdessä”, Riihimäen varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius kertoo.

Monien ennusteiden mukaan robotiikka ja automaatio tulevat lisääntymään merkittävästi arjessa jo aivan lähivuosina. Elinkeinoelämältä onkin tullut viestiä, että alan monipuolisista osaajista on jo nyt pulaa.

Robotiikka on yksi Riihimäen strategian kärkihankkeista.Riihimäki on jo nyt Suomen robotiikan pääkaupunki. Esiopetuksesta lukion loppuun saakka vievän robotiikan opetuspolun lisäksi kaupunki rakentaa Riihimäellä robotiikkakampusta yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Riihimäen lukio on hakenut lupaa robotiikan erityistehtävää varten. Kaupungissa on järjestetty myös lukuisia robotiikkakisoja. Viimeksi tammikuussa 2019 Urheilutalolla kisattiin robotiikan SM- ja EM-mitaleista.

 

Lisätietoja:

Sivistysjohtaja Esa Santakallio, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4450

Varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4244