Roboedu ry. järjestää robotiikka- ja ohjelmointikoulutusta opettajankouluttajille, opettajille ja tarvittaessa myös oppillaille. Verkostostamme löytyy osaajia ja kouluttajia monille eri järjestelmille ja monien eri valmistajien tuotteille.Jos tarvitset koulutusta, ota yhteyttä sähköpostilla.

Eniten kokemusta meillä on VEX IQ -robotiikkaympäristön ja RobotC-ohjelman käytössä.

Järjestämme sekä ilmaisia että maksullisia koulutuksia.

ROBOTIIKAN KEHITYSALUSTAT VEX IQ JA VEX EDR

Mikä on VEX IQ?
VEX IQ on robotiikan kehitysalusta, jolla
robotiikan opiskelu voidaan aloittaa jo alakoulun
alimmilla luokilla.

Kokonaisvaltainen oppimiskonsepti
Toisin kuin monet muut, VEX IQ ei ole vain pelkkä ohjelmoitava robotti, jolla opetellaan
koodausta, vaan opetusalan asiantuntijoiden huolellisesti rakentama kokonaisvaltainen
oppimiskonsepti, joka innostaa ja haastaa kaikkia oppilaita sukupuolesta riippumatta
ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Oppilaat suunnittelevat ja rakentavat robotteja tiimityönä,
oppien samalla oikeanlaista asennetta tekemistä kohtaan sekä monenlaisia positiivisia valmiuksia,
jotka ovat tärkeässä roolissa läpi elämän.

VEX IQ tempaa mukaansa aivan kaikki oppilaat, myös ne, joille ohjelmointi ei ole se vahvin tai
kiinnostavin aihealue. Robotiikassa pelkän koodauksen osuus voi monissa tapauksissa olla hyvinkin vähäinen.
VEX IQ Robotiikan kehitysalusta on ainutlaatuinen ja täysin omaa luokkaansa myös
mekaniikkansa osalta, joka on suunniteltu erityisesti robottien rakentamiseen ja vielä
erityisesti kouluympäristössä. Monia tuotteita tarjotaan kouluille robotiikan
opetukseen. Jos niihin ei kuitenkaan sisälly laajaa ja monipuolista mekaniikkasarjaa, joka
antaa lähes rajattomat mahdollisuudet itse suunnitella ja rakentaa yhä haastavampia
robotteja oppilaiden kehittyessä, ei kyse ole lainkaan robotiikan kokonaisvaltaisesta
opettamisesta, vaan pelkästään ohjelmoinnin opettamisesta käyttäen joitakin välineitä apuna.

Valtaosa robotiikan opetukseen tarjotuista tuotteista on valitettavasti juuri tällaisia.
VEX IQ Robotiikan kehitysalustan mekaniikka mahdollistaa suurien ja monimutkaistenkin
rakenteiden toteuttamisen, sillä käytettävissä on laaja valikoima erityisesti tähän tarkoitukseen
suunniteltuja kestäviä ja välyksettömiä erikoisosia.

Jatkumo alakoulusta yliopistoon

Kun muilla robotiikan oppimisympäristöillä työskentely jää kokeilun ja leikin tasolle, eivät
haasteet VEX Robotics -konseptilla lopu missään opiskelun vaiheessa kesken!
VEX IQ soveltuu monipuolisuutensa ja joustavuutensa ansiosta robotiikan opiskeluun
perusopetuksen alusta lähtien aina yläkouluun saakka ja sitä käytetään robotiikan perusteiden
oppimiseen myös lukioissa, ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
Metallinen VEX EDR mahdollistaa suuremmat, vieläkin kestävämmät ja haastavammat
rakenteet. VEX EDR -kehitysalustan käyttö on mahdollista aloittaa jo perusopetuksen ylimmillä
luokilla sen jälkeen, kun perusasiat on opittu VEX IQ:n avulla ja kaivataan lisää haasteita.
Ohjelmointikielenä on alusta lähtien aivan oikea ohjelmointikieli, eli C-kieleen pohjautuva
RobotC, joten ohjelmaakaan ei tarvitse vaihtaa opintojen edetessä tai edes työelämään siirryttäessä.
VEX Robotics tarjoaa rajoittamattoman määrän RobotC-lisenssejä käyttöön aivan ilmaiseksi!

Haasteet ja tiimityöskentely

VEX Robotics -konseptiin kuuluu olennaisena osana ongelmien ratkaiseminen vaihe vaiheelta
yhä vaativampien haasteiden avulla sekä tiimityöskentely. Oppilaat eivät kilpaile toisiaan
vastaan, vaan pyrkivät yhdessä ratkaisemaan tehtäviä auttamalla ja tukemalla toistensa työtä.
Näin opitaan rakentavaa yhteistyötä ja tärkeitä työelämävalmiuksia.

Tekninen tuki ja koulutus

Yhteistyö Roboedu ry:n (www.roboedu.fi) kanssa on mahdollistanut tarvittavan
koulutuksen järjestämisen ympäri Suomea.

Roboedu ry:n maanlaajuinen asiantuntijoiden verkosto antaa myös teknistä tukea sitä tarvitseville.

Yhteydenotot sähköpostilla info@roboedu.fi.

Maailmanlaajuinen kilpailutoiminta

Kilpaileminen viehättää ja kannustaa koululaisia opiskeluun. Etenkin, kun VEX-konseptiin kuuluu vuosittain vaihtuva,
kokonaan uusi ja täysin erilainen haastetehtävä, reilu peli, eksaktit tavoitteet, pistelasku, jossa ei ole sijaa
tulkinnoille sekä hyvä yhteishenki. Suomenmestaruus ja maailmanmestaruus ratkaistaan kevät-talvella.
Yhteistyö Roboedu ry:n kanssa on mahdollistanut suomalaisten kilpailujoukkueiden matkat esimerkiksi
VEXWorlds- maailmanmestaruustapahtumaan (Kentucky, USA) vuosina 2016 ja 2017.
Aluekarsintoja järjestetään ympäri Suomea.
Riihimäen kilpailun voittaneilla Suomenmestaritiimeillä on mahdollisuus osallistua maailmanmestaruustapahtumaan.