Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen seurasi Jeren ja Eemilin ensimmäistä kilpailusuoritusta toisena kilpailupäivänä Abu Dhabissa.

World Skills on kansainvälinen organisaatio, joka pyrkii edistämään ammatillisen koulutuksen huippuosaamista. World Skills sekä sen kansalliset alaorganisaatiot, kuten Skills Finland Suomessa järjestävät ammattitaitokilpailuja nuorille. Maailmanmestaruuskilpailut järjestetään kahden vuoden välein. Tänä vuonna ne ovat Abu Dhabissa lokakuun puolivälissä.

WorldSkills-kilpailun yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa myös JuniorSkills-kilpailu. Kyseessä on pilottiprojekti, joka mahdollistaa nyt ensimmäisen kerran peruskouluikäisten (14-16 vuotta) osallistumisen WorldSkills -ammattitaitokilpailuun.  Lajeja on kolme. Suomen kahden oppilaan tiimi kilpailee lajissa: Junior Mobile Robotics. Lajiin osallistuu kahdeksan tiimiä: neljä Venäjältä, kaksi Valko-Venäjältä, yksi Englannista sekä yksi Suomesta.

Kansainvälinen World Skills -organisaatio valitsi Junior Mobile Robotics -kilpailulajin työvälineeksi VEX IQ Robotiikan kehitysalustan, sillä se on markkinoiden ainoa tarkoitukseen soveltuva, riittävän ammattimainen ja monipuolinen kehitysalusta, joka kuitenkin soveltuu myös perusopetuksen käyttöön.

Suomen joukkueen muodostavat kaksi Riihimäen Harjunrinteen koulun 9. luokan oppilasta: Eemil Lähteenmäki ja Jeremiah Allred. Experttinä on mukana Orimattilan yhteiskoulussa muun muassa robotiikkaa opettava Markus Parviainen sekä tiiminjohtajana Timo Tiusanen Roboedu ry:stä. Edellä mainittujen oppilaiden valikoituminen kisatiimiin ei ollut sattumaa: molemmat ovat osallistuneet sekä viime että tänä vuonna Kentuckyssa USA:ssa järjestettyihin robotiikan maailmanmestaruuskilpailuihin.

Tiimien tulee suunnitella ja rakentaa etukäteen annetusta tehtävästä mahdollisimman hyvin suoriutuva robotti käyttäen VEX IQ -robotiikan kehitysalustaa sekä ohjelmoida se C-kielellä. Suomessa rakennettua ja testattua robottia ei viedä mukana, vaan valmis robotti mallinnetaan täällä CAD-ohjelmalla ja kisapaikalla kootaan tuon mallin avulla vastaava robotti, jolla sitten kilpaillaan hyvin tarkkojen sääntöjen alaisuudessa.

Kilpailutehtävänä on kehittää kuvitellulle asiakkaalle mahdollisimman hyvin vaatimukset täyttävä robotti. Tilaajana on kasvinviljelyyn erikoistunut maatila. Omistaja haluaa lisätä kasvilajien määrää ja tehostaa viljelyä robotilla, joka itsenäisesti öisin kerää, lajittelee ja varastoi viljelytuotteita. Päivisin robotti työskentelee tilan työntekijöiden kauko-ohjaamana auttaen poimimaan ja lajittelemaan vielä jäljelle jääneet tuotteet. Paremmuus kilpailussa ratkaistaan etukäteen tiedossa olevan eksaktin pisteytyksen avulla. Tehtävässä edellytetään myös koko projektin huolellista dokumentointia (Engineering Notebook).

Matkakuulumisia voi seurata netissä www.roboedu.fi

      

Lehdistötilaisuus Harjunrinteen koululla Riihimäellä torstaina 12. lokakuuta klo 10

World Skills 2017 Avajais seremonia

Jeremiah Allred

Jeremiah Allred

Kilpailija

Harjunrinteen koulu, 9. lk

Jeremiah työskentelee robotiikan parissa nuoresta iästään huolimatta jo neljättä vuotta ja hän on ollut mukana joukkueessa, joka on voittanut lajin SM-kultaa 2017 sekä ollut mukana MM-kisoissa Kentuckyssä Suomen joukkueessa vuosina 2016 ja 2017. Hänen taitojensa ja vahvan kokemuksensa ansiosta hän uskoo olevansa valmis vastaamaan haasteisiin myös Abu Dhabissa.

Jeremiah motivoituu kertomansa mukaan kilpailutilanteissa, koska pystyy kehittymään jokaisen valmistautumisjakson aikana ja saa turnausten kuluessa uusia ideoita toisilta kilpailijoilta tuleviin ongelmanratkaisutilanteisiin. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu erityisesti periksiantamattomuus ongelmia kohdatessa, mikä näkyy usein hyvin toteutettuina teknisinä ratkaisuina robotteja rakennettaessa.

PS. Jeremiah haluaa yhdessä Eemilin kanssa kiittää Riihimäen kaupunkia ja Harjunrinteen koulua opetusolosuhteiden luomisesta sekä vielä esittää erityiskiitokset opettajilleen Reetalle ja Sarille robotiikan saloihin johdattelusta!

Markus Parviainen

Markus Parviainen

Ekspertti

Lajin eksperttinä toimii Markus Parviainen Orimattilasta.  Työssään perusopetuksen lehtorina hän on tuonut robotiikan yleissivistyksen merkitystä esille opetussuunnitelman osana. Toimintamalleja rakennettaessa Markus on havainnollistanut vertaisoppimisen, yhteisopettajuuden, tutor-toiminnan, ongelmalähtöisen oppimisen, laaja-alaisen osaamisen yms. merkityksen uuden oppimiskulttuurin rakentamisessa. Elinkeinoelämä teollisuus edellä on osoittanut kiinnostustaan perusopetusta kohtaan niin toimintamallien kuin sisältöjenkin palvellessa suoraan työelämän tarpeita.

Eemil Lähteenmäki

Eemil Lähteenmäki

Kilpailija

Harjunrinteen koulu, 9. lk

Eemil on ollut pienestä saakka kiinnostunut laitteiden rakentelusta ja niiden automatisoinnista. Vanhemmat tukivat Eemilin harrastusta leluhankinnoilla. Kuudennella luokalla Eemilin kehittyminen vauhdittui toden teolla, kun hän pääsi työskentelemään koulussa oikealla robotiikan kehitysalustalla.

Eemil on osallistunut tiimiin, joka on voittanut Suomen mestaruuden hänen ollessa kahdeksannella luokalla. Hän on ollut myös kaksi kertaa Yhdysvalloissa edustamassa Suomea maailmanmestaruuskilpailuissa.

Eemil on rauhallinen, tulee toimeen kaikkien kanssa ja oppii nopeasti uusia asioita. Robotiikan opiskelun myötä Eemil kertoo huomanneensa, että tehtävien kilpailullisuus motivoi häntä yrittämään parhaansa. Luova työskentely tehostuu tiimityöskentelynä oman joukkueen kesken, mutta Eemilin mielestä ideoiden vaihtoa kannattaa tehdä myös joukkueiden välillä.  Robottien kehitysprojekteissa Eemil vastaa pääasiassa ohjelmointiin liittyvien ongelmien ratkaisemisesta.

Timo Tiusanen

Timo Tiusanen

Team leader

Team Leaderina toimii Timo Tiusanen Lahdesta. Pitkälti yli kolmekymmentävuotisen uransa aikana Timo on yrittäjyytensä ohella ehtinyt tehdä töitä muun muassa opettajana peruskoulussa, opetushallituksessa sekä yliopistossa. Hän on kehittänyt yleissivistävän koulun elektroniikan, automaation ja mekatroniikan opetusta aktiivisella osallistumisellaan yhdistystoimintaan sekä näyttämällä suuntaa yritysyhteistyön kehittämisessä. Lisäksi Timo on usean vuoden ajan edistänyt robotiikan opetusta muun muassa tukemalla Roboedu ry:n toimintaa.

Roboedu ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää robotiikan ja ohjelmoinnin opetusta eri kouluasteilla, innostaa oppilaita hakeutumaan alalle opiskelemaan, kehittää ja edistää opettajien ammattitaitoa alalla sekä kohottaa yhteishenkeä ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta asiasta kiinnostuneiden keskuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta opettajille, robotiikan alueellisia ja valtakunnallisia kilpailuja koululaisille ja opiskelijoille sekä pyrkii tukemaan stipendein valtakunnallisissa kilpailuissa voittaneiden osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin.

TUKIJAT