Tekninen tuki

VEX IQ Robotiikan kehitysalustaan liittyvissä asioissa teknistä tukea antaa
Jukka Klint & Oskari Kalliomäki

jukka.klint@roboedu.fi
oskari.kalliomaki@roboedu.fi